Freedom

所有美好的事物都是既困难而又罕见的。

金刚链

「一室千燈,燈燈相照,光光相融,此燈有彼燈之光,彼燈復有此燈之光。光光相映,無盡復無盡」

故园有此声

“万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。”